Lokalna Grupa Działania “PERŁY PONIDZIA” zaprasza  na spotkanie informacyjno – warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dyżur konsultanta odbędzie się w dniu 12.11.2015r. o godz: 11:30 – 12:30. sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bejscach.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

 zaproszenie_konsultacje_bejsce

Skip to content