W dniu 28 listopada 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w  budynku Gminnego Domu Kultury w Bejscach odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach projektu “Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby bezrobotne, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w obszarze ekonomii społecznej.

Na spotkaniu zespół Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawi ofertę bezpłatnych usług ŚOWES oraz udzieli odpowiedzi na pytania ze strony uczestników.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu “Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w działaniach projektowych jest bezpłatny.

Harmonogram
Skip to content