Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym omawiane będą następujące tematy:

  • zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 oraz zasady przyznawania płatności obszarowych w 2016 roku.

  • warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: “Modernizacja gospodarstw rolnych”.

  • warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: “Premie dla młodych rolników”.

  • zagadnienia związane z  Identyfikacją i Rejestracją Zwierząt


MIEJSCE SPOTKANIA

GMINNY DOM KULTURY W BEJSCACH

Bejsce 50


TERMIN SPOTKANIA:

piątek 4.03.2016r. godz. 9:00.

 

Skip to content