„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Fundację Przedsiębiorczości
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAPROSZENIE

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, ul. Warszawska 49 lok 50, 25-531 Kielce

 na zlecenie

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 w terminie 18-22 maja 2015r. w Kielcach

(Hotel GROMADA Cedzyna/Kielc 44B, 25-900 Kielce)

organizuje pięciodniowe bezpłatne szkolenia

skierowane do:

– prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
– przedstawicieli firm rodzinnych,
– osób, które chcą podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą,
– przedstawicieli sektora małych przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich.

 pt:

,,Zarządzanie i finanse w firmach zlokalizowanych na obszarach wiejskich”

Program szkolenia

Część 1 – Dwudniowe szkolenie teoretyczne  

  • Marketing oraz kreatywne techniki biznesowe

  • Możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 dla rolników i przedsiębiorców

  • Wprowadzenie do symulacyjnej gry decyzyjnej

 Część 2 – Trzydniowe szkolenie praktyczne

  • symulacyjna gra decyzyjna

 Zapewniamy bezpłatnie obiad i serwis kawowy

Informacje i zgłoszenie uczestnictwa
e-mail:biuro@pragmatic.kielce.pl
telefoniczne 41 368 76 22,   504 081 790


 

Zaproszenie wersja pdf

Skip to content