Bejsce, 19.11.2019 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota) na terenie wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bejsce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Skip to content