W dniu 6 stycznia 2016 roku odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Przez całe środowe popołudnie sala koncertowa Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach rozbrzmiewała głosami prezentujących się na scenie 8 grup kolędniczych. A byli to: Kolędnicy z Zagajowa, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Miniaturka”, Kolędnicy ze Stępocic, Herody z Pawłowa, Herody z Mąchocic Scholasterii, Zespół „Kolędziarka Skorzeszyce”, Zespół Ludowy „Jaworzanki” i „Dwunastu z Herodem” z Czyżowic.

Przegląd otworzyli Małgorzata Michałowska-Wójcik – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Krystyna Nowakowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie oraz Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów. Dla publiczności biorącej udział w przeglądzie, wspólne kolędowanie było dużą radością a prezentacje poszczególnych grup przyjmowane były bardzo żywiołowo w czym pomagał uczestnikom prowadzący – Hubert Guza z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Komisja konkursowa – w składzie: Janina Skotnicka – etnograf, kierownik Działu Sztuki Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach, Agnieszka Włodarczyk-Mazurek – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni i Michał Stachurski – muzyk, WDK w Kielcach – kierując się ustalonymi kryteriami, przyznała nagrody dla najciekawszych grup kolędniczych.

I MIEJSCE:
– „Dwunastu z Herodem” z Czyżowic

II MIEJSCE ex aeqo:
– Herody z Pawłowa
– Herody z Mąchocic Scholasterii

III MIEJSCE – nie przyznano

WYRÓŻNIENIE:
– Kolędnicy ze Stępocic
– Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Miniaturka”

Fundatorem nagród był Wójt Gminy Masłów i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

/źródło:http://www.gokis.maslow.pl/

 

Skip to content