Urząd Gminy w Bejscach uprzejmie informuje, iż osoby posiadające gospodarstwa rolne na terenie miejscowości Zbeltowice, Grodowice i Bejsce Łubinówka mogą zgłaszać zauważone przypadki skutków deszczu nawalnego w uprawach rolnych do Urzędu Gminy w Bejscach w terminie do 26 maja 2017r.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie – pok. nr 8 bądź pod nr telefonu 41 35-11-010 wew. 30 – osoba do kontaktów – Piotr Szota lub Tomasz Pudo.

Do wniosku  producent rolny zobowiązany jest dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Kopię zgłoszenia do systemu IRZ można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Kazimierzy Wielkiej.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej www.bejsce.eu oraz w Urzędzie Gminy Bejsce.

Wzór wniosku o oszacowanie strat DOC

Wzór wniosku o oszacowanie strat PDF

Skip to content