Drukuj

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowy  i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Termin turnusu: 27.01 – 05.02.2020r.

 Miejsce wypoczynku:  Dom Wypoczynkowy ,,U Kasi”   

  1. Rybkówka 1a/1g,  34-500 Zakopane      

  Warunki uczestnictwa:

– wiek uczestnika: 10-16 lat, (uczestnik urodzony po 1 stycznia 2004 roku),

– uczestnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną,

– kartę kwalifikacyjną uczestnika, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie, który z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS i pod którą placówkę podlega należy wysłać na adres biura ZMW Świętokrzyskie do dnia 17 stycznia 2020r.

 Związek Młodzieży Wiejskiej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  1. Wesoła 47/49; 25-363 Kielce

45 8493 0004 0000 0062 1481 0001

Tytułem: wpłata na działalność statutową: Zimowisko 2020

(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

  1. Gwarantujemy:

– zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),

– opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego/instruktora narciarskiego

– ubezpieczenie NNW,

– transport na i z miejsca wypoczynku,

– atrakcyjny program kulturalno-oświatowy

Koszt wyjazdu 550 zł.

W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny

Tel.:736-914-681; e-mail: świetokrzyskie@zmw.pl

Adres do korespondencji:

Związek Młodzieży Wiejskiej RP ‘’Wici” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  1. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce

Skip to content