W dniu 24.04.2016 roku w remizie OSP Bejsce odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu  udział wzięli m.in.:

 • Poseł na Sejm VIII Kadencji Pan Krystian Jarubas,

 • Wójt Gminy Bejsce i Prezes ZOG ZOSP RP w Bejscach – Józef Zuwała,

 • Przewodniczący Rady Gminy Bejsce – Jarosław Parada,

 • Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. Kazimierz Zabłotny,

 • Sekretarz Gminy Bejsce – Ilona Beruś,

 • Skarbnik Gminy Bejsce – Katarzyna Klasińska,

 • Komendant Gminny OSP w Bejscach – st. kpt. Krzysztof Jach,

 • Druhowie ze wszystkich OSP z terenu Gminy Bejsce.

Wszystkich gości przybyłych na zjazd przywitał Prezes ZOG ZOSP RP w Bejscach Józef Zuwała. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów, w tym członków zarządu gminnego. Przewodniczącym obrad został st. kpt. Krzysztof Jach a sekretarzem Joanna Michalska.

W imieniu ustępującego na koniec kadencji zarządu sprawozdanie z działalności złożył druh Krzysztof Jach. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję przedstawił druh Cezary Noga. Po odczytaniu sprawozdań druhowie  udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Skład nowego Zarządu Oddziały Gminnego Związku OSP RP w Bejscach na lata 2016-2021 przedstawia się następująco:

 1. Prezes – Józef Zuwała

 2. Wiceprezes – Stanisław Staniszewski

 3. Wiceprezes – Paweł Zientara

 4. Komendant gminny – Krzysztof Jach

 5. Sekretarz – Joanna Michalska

 6. Skarbnik – Jacek Macheta

 7. Członek prezydium – Mariusz Grudzień

 8. Członek zarządu – Jarosław Banaś

 9. Członek zarządu – Kamil Półtorak

 10. Członek zarządu- Tomasz Janus

 11. Członek zarządu – Zbigniew Klamka

 12. Członek zarządu – Zbigniew Grzywna

 13. Członek zarządu – Adrian Wieczorek

 14. Członek zarządu – Marek Kociński

 15. Członek zarządu – Wiesław Rusek

Komisja Rewizyjna ZOG ZOSP RP w Bejscach na lata 2016-2021:

 • Przewodniczący – Dawid Guca

 • Sekretarz – Tadeusz Paś

 • Członek – Stanisław Kwaśniewski

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrani zostali druh Józef Zuwała i druh Zbigniew Grzywna. Druh Krzysztof Jach i druh Mariusz Grudzień będą delegatami na zjazd ZOP  ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej.

Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości Prezes ZOG ZOSP RP w Bejscach zakończył obrady dziękując wszystkim za przybycie i zaangażowanie  w przygotowanie i przeprowadzenie zjazdu.

 

Skip to content