„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas gdy kocha się zawsze  w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”.

Rocznica ślubu to szczególna okazja, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz, ile osiągnęliście Państwo podczas wspólnego pożycia, gdzie wspólnie dokonywaliście trudnych życiowych wyborów oraz wspólnie pokonywaliście przeciwności losu.

 „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

Taka  postawa jest godna naśladowania, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, gdyż dzisiejsze czasy niestety nie zachęcają do podejmowania wysiłku w walce o trwałość małżeństwa. Wspólne życie to próba charakterów, to szukanie kompromisów, to wrażliwość na drugiego człowieka, oddanie, zaufanie. Gdybyśmy zapytali o receptę na tak długi, udany związek, z pewnością na pierwszym miejscu wymieniono by prawdziwe, szczere uczucie. Życie nie zawsze jest poezją, często to tylko proza; bywa porównywane do kobierca, niestety najczęściej z szarych nitek, a złote pojawiają się tylko czasami. Myślę, że ten uroczysty dzień pozostawi na kobiercu Waszego wspólnego życia złoty ślad –  te słowa skierował do małżonków Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce.

Wójt Gminy w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Jubilatom pamiątkowe dyplomy oraz medale. A słodkie upominki i kwiaty przekazali na ręce małżonków Z-ca kierownika USC Zbigniew Lis wraz z sekretarzem Gminy Iloną Beruś.

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

Po gromkim sto lat przy symbolicznej lampce szampana, przyszedł czas na słodkości i wspomnienia…

Wspaniały Jubileusz 50 Pożycia Małżeńskiego świętowali:
Kazimiera i Eugeniusz Kocińscy,
Marianna i Stanisław Łyko,
Kazimiera i Andrzej Mazurek,
Grażyna i Eugeniusz Miarka

Serdeczne gratulacje

Zdjęcia: Agnieszka Jabłońska

Skip to content