Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.”

                                                                                  Jan Paweł II

W dniu 22 grudnia 2015 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bejscach sześć par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny jubileusz – Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczystego aktu Dostojnych Jubilatów dokonał Wójt Gminy – Józef Zuwała w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Jarosława Parady i Kierownika USC – Zbigniewa Lisa.

Medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej w rocznicę ślubu otrzymali:

  • Państwo Anna i Bogdan Dobroś,

  • Państwo Anna i Józef Futorańscy,

  • Państwo Irena i Leszek Grudzień,

  • Państwo Alicja i Stefan Maj,

Nieobecni na uroczystości Państwo  Wiesława i Edward Rogala oraz Janina i Jan Wojtasik , którzy nie mogli przybyć osobiście otrzymają wyróżnienia w domu.

Wójt pogratulował Jubilatom życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. Małżeńskie pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty i słodki upominek.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. Po podpisaniu przez wójta wysyła się je do urzędu wojewódzkiego celem podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej – wojewoda przedstawia Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

Skip to content