Bejsce, 30.12.2016 r.

UWAGA!!!

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bejsce nr XX/150/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, stawki wyglądać będą następująco:

– gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 15 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1-2,

2) 20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3-4,

3) 25 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej;

– gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny czyli zmieszane:

1) 25 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1-2,

2) 30 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3-4,

3) 40 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej.

W związku ze zmianą stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji do dnia 31 stycznia 2017 roku osobiście w Urzędzie Gminy w Bejscach w pokoju nr 8.

Przy wyliczeniu wysokości miesięcznej opłaty w deklaracji należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, która nie zawsze jest taka sama, jak liczba osób zameldowanych.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Bejscach, u sołtysów danej miejscowości oraz na stronie internetowej Gminy Bejsce: bejsce.eu

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych HARMONOGRAM REJON I - DOBIESŁAWICE, STOJANOWICE, KACZKOWICE, PROKOCICE, SĘDZISZOWICE,       BROŃCZYCE, KIJANY HARMONOGRAM REJON II - MORAWIANY, MORAWIANKI HARMONOGRAM REJON III - CZYŻOWICE, KRÓLEWICE, PIOTRKOWICE, UŚCISZOWICE HARMONOGRAM REJON IV - BEJSCE, ZBELTOWICE, GRODOWICE Uchwała Rady Gminy Bejsce Nr XX/151/2016 z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 

 

Skip to content