UWAGA ROLNICY !!! ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku


Wójt Gminy Bejsce informuje: każdy rolnik, który chce odzyskać w II półroczu 2016 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
do 31 października 2017 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Bejscach

Formularz wniosku o zwrot podatku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej poniżej.

Informacje szczegółowe tej sprawie pokój nr 34 telefon nr  41 35 11 010 wew. 32
Radosław Pietrzyk, Agnieszka Bochenek

Wzór wniosku (pdf) Wzór oświadczenia

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Skip to content