Wójt Gminy Bejsce informuje: każdy rolnik, który chce odzyskać w II półroczu 2018 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
do 31 października 2018 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Bejscach

Formularz wniosku o zwrot podatku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej poniżej.

Informacje szczegółowe tej sprawie pokój nr 34 telefon nr  41 35 11 010 wew. 32

Wzór wniosku

Wzór oświadczenia

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

Skip to content