WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

  • dołączyć także dokument wydany przez kierownika  biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni lub świń będących w posiadaniu producenta rolnego.

 

LIMIT ZWROTU PODATKU W 2024 r. wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych

5,84 zł x średnia roczna liczba świń

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych

 bydła, kóz, owiec, koni

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2024 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie).

 ( Wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach: www.bejsce.eu)

Wzór wniosku Oświadczenie właściciela Oświadczenie SRPP Klauzula informacyjna
Skip to content