Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania na wniosek producenta rolnego dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. W/w informację Agencja może wydać również w formie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

W związku z powyższym wnioskodawca może dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła również w formie papierowej podpisanej elektronicznie.

Wzór wniosku
Skip to content