Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości rozpoczął realizację projektu „Przedsiębiorczość bez barier”, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Osobom zainteresowanym założeniem własnej firmy, którzy ukończyli 30 rok życia oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz

  • możliwość ubiegania się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (dotacja inwestycyjna 24 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 10 mies. funkcjonowania firmy do 16 100,00 zł).

  • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

  • osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, w tym w szczególności:

– kobiet,

– osób po 50 roku życia,

– z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotnych,

– niskowykwalifikowanych,

Formularze rekrutacyjne można składać od 1 września 2016 roku na adres: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 378 13 16.

 

Skip to content