Ogłoszenia

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 54 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:37 dnia 07.06.2019 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(33), jędrzejowski(34), kazimierski(34), Kielce(34), kielecki(34), konecki(32), opatowski(33), ostrowiecki(33), pińczowski(34), sandomierski(34), skarżyski(33), starachowicki(35), staszowski(33), włoszczowski(32) Ważność: od godz. 11:00 dnia 07.06.2019 do godz. 21:00 dnia 07.06.2019 Prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami […]

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 24 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:28 dnia 30.07.2018 Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2 Obszar powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 02.08.2018 Prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna […]

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Adresat projektu: Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez […]

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej, Urząd Gminy w Bejscach ogłasza przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. nr 142, poz. 1161, […]

Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia. Cel ogólny: Łączy nas nie tylko Wisła – współpraca i rozwój ponadregionalny Cele szczegółowe: 1.1 […]

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości rozpoczął realizację projektu „Przedsiębiorczość bez barier”, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Osobom zainteresowanym założeniem własnej firmy, którzy ukończyli 30 rok życia oferujemy: wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz możliwość ubiegania się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (dotacja inwestycyjna 24 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 10 mies. funkcjonowania […]

Wójt Gminy Bejsce serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców w tym również młodzież do udziału w zebraniach wiejskich na których przedstawione zostaną zasady dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania z programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i […]

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.07.2016 do godz. 20:00 dnia 28.07.2016 Obszar: województwo świętokrzyskie Przebieg: prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C. W załączeniu pełna treść ostrzeżenia IMGW.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BEJSCE Na podstawie §10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96), informuję, że w dniach 7 – 9 czerwca 2016 roku przeprowadzony zostanie trening powszechnego ostrzegania o […]

  • 1
  • 2
Skip to content