Wójt Gminy Bejsce serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców w tym również młodzież do udziału w zebraniach wiejskich na których przedstawione zostaną zasady dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania z programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dofinansowanie uzyskać można na działania takie jak:

  • wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności,

  • termomodernizacja budynków,

  • zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych,

  • zakup i montaż nowych pomp ciepła,

  • zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych

  • oraz zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.

Na spotkaniu obecna będzie osoba, która szczegółowo wyjaśni zasady funkcjonowania programu oraz pomoże w opracowaniu wniosków.

Ponadto przedstawiona zostanie możliwość rozbudowy i podłączenia sieci światłowodowej do poszczególnych gospodarstw domowych i związanych w przyszłości z tą inwestycją korzyści dla mieszkańców gminy.

Zostaną również poruszone tematy związane z:

Zebrania odbędą się według poniższego harmonogramu.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Skip to content