OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BEJSCE

Na podstawie §10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96),

informuję, że w dniach 7 – 9 czerwca 2016 roku

przeprowadzony zostanie trening powszechnego ostrzegania o zagrożeniach

uderzeniami z powietrza pk.RENEGADE-SAREX 16/I.

W trakcie treningu sygnał generowany będzie przez syreny alarmowe PSP, KPP, OSP.

Celem treningu jest skuteczne zaalarmowanie ludności cywilnej po wykryciu zagrożenia
oraz zapoznanie ludności z sygnałami powszechnego ostrzegania.

 

Wójt Gminy Bejsce

 Józef Zuwała

Skip to content