W nawiązaniu do pisma Wojewody Świętokrzyskiego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu petard i fajerwerków, a w szczególności o:

  • zapoznanie się z instrukcją użytkowania materiałów pirotechnicznych,

  • nieodpalanie petard i fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, gdzie może to zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zakłócać porządek publiczny,

  • nieużywanie materiałów wybuchowych w pomieszczeniach zamkniętych,

  • nieodpalanie petard i fajerwerków z okien budynków,

  • nieodpalanie materiałów wybuchowych z dłoni,

  • nieużywanie fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, aby nie miały dostępu do takich materiałów oraz aby nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie odpalanych petard i fajerwerków.

Skip to content