… Bejsce kiedyś Bejsce dziś…tradycja i obrzędy co z nich pozostało…Takie hasło przyświecało uroczystości promującej dziedzictwo kulturowe Gminy Bejsce, która odbyła się 22 sierpnia 2021r.w Bejscach

„(…)  odpowiadając na pytanie  zawarte w tytule uroczystości myślimy, że pozostało niewiele… ale pozostało święto plonów nasza najpiękniejsza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak, tak dawniej jaki    i dzisiaj, są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. Praca rolnika jest wciąż podstawą ludzkiej egzystencji. Za dary Waszych rąk, za owoce Waszej jakże ciężkiej   i mozolnej  pracy  składam Wam wyrazy najwyższego uznania(…)” – mówił Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa w swoim wystąpieniu.

Święto zakończenia żniw, korowód wieńcówy, to praktycznie jedna z ostatnich tradycji kultywowanych na bejskiej ziemi. W dawnych czasach gospodarzem dożynek był dziedzic, który otrzymywał od przodownicy wieniec  i  bochen chleba które wnosił uroczyście do domu. Następnie zapraszał wszystkich gości do stołów, a po uczcie zapraszał wszystkich biesiadników do tańca.

Dziś gospodarzem dożynek jest Gospodarz Gminy, a tradycyjny bochen chleba otrzymuje z rąk Starostów.

Starostami podczas tegorocznego święta byli Państwo Wioletta i Ireneusz Pacyna z Bejsc. Państwo Pacyna pochodzą z rodzin rolniczych z tradycjami. Nasi tegoroczni starostowie całe życie poświęcają rolnictwu i rodzinie. Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 22 h czego 10 h jest ich własnością. Zajmują się hodowlą bydła opasowego, a w szczególności są wyspecjalizowani w produkcji warzyw. Państwo Pacyna przeznaczyli część areału na uprawę warzyw pod tunelami W ciągu 3 ostatnich lat zakupili grunty rolne, wymienili cały park maszynowy do produkcji rolnej oraz zakupili nowy ciągnik rolniczy

Uroczystość współfinansowana  była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader Poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie na realizację operacji uzyskane zostało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ Perły Ponidzia”.

Środki zostały pozyskane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bejscach, przy współpracy z Urzędem Gminy .

Wspaniałą zagrodę   w której można było skosztować potraw regionalnych przygotowało  Koło Gospodyń Wiejskich w Bejscach.

Przepiękne stoiska przygotowały również Koło Gospodyń Wiejskich z Brończyc, Koło Gospodyń Wiejskich z  Kijan, Koło Gospodyń Wiejskich w  Królewic, Koło Gospodyń Wiejskich z Grodowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Morawian, Stowarzyszenie Młodzi z lat 70   i  Koło Łowieckie Szarak z Koszyc.

 Stoisko ze smakołykami i rękodziełem artystycznym przygotowała  Klub Seniora , Placówka Dzienna i Mieszkania Wspierane w Czyżowicach. Wystawę prac przygotował Dom Pomocy Społecznej w Bejscach.

Swoje stoisko wystawiła  Firma OX2 właściciele Farma Wiatrowa Bejsce sp. z .o.o .

Goście uroczystości z rąk pracowników Urzędu Gminy otrzymywali ulotki i foldery promujące dziedzictwo naszej gminy. Podczas wydarzenia udostępniony dla zwiedzających był kościół oraz część pomieszczeń w Pałacu Badenich.

Uroczystości towarzyszyła wystawa fotografii pt. ‘” Bejsce kiedyś…” obrazująca rzeczywistość w jakiej żyli nasi przodkowie..

Na scenie oprócz tradycyjnych pieśni i występów obrzędowych zabrzmiały utwory wykonywane przez  Zespół Sami Swoi przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, zespół złożony z członków Stowarzyszenia Młodzi z lat 70-tych .Część artystyczną wspaniałym występem zakończył zespół „Tu i Teraz” z Gminnego Ośrodka Kultury.

Gwiazdą wieczoru był zespół „ Trzy Gitary”.

Zdjęcia:W.Włosowicz

 

 

 

Skip to content