Informacja o projekcie w ramach którego dla uczestników przyznawana jest bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja chętnych potrwa do końca kwietnia 2016r. Działalność musi być utrzymywana przez 1 rok. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), wydatków na środki obrotowe oraz innych wydatków (np. reklama, koncesje) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt. W dniu 17 marca odbędzie się spotkanie rekrutacyjne w biurze projektu w Skarżysku-Kamiennej i będzie możliwość wypełnienia dokumentów.

Skip to content