Zapraszamy do udziału w konkursie pn. “EKO-MARZANNA” , który  organizowany jest przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celami konkursu są:

  1. Prowadzenie działań edukacyjnych przez RCEE odnośnie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych w atrakcyjnej formie poprzez konkurs.

  2. Propagowanie recyklingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych.

  3. Rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania.

  4. Uświadamianie dzieciom od najmłodszych lat, że niektóre odpady można ponownie wykorzystywać i robić z nich nowe rzeczy.

  5. Kreowanie wyobraźni dzieci i młodzieży w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych ( gazety, butelki, puszki etc.) 6. Przybliżenie wiadomości o marzannie jako symbolu wierzeń ludowych. 7. Promowanie pracy zespołowej i działań w grupie.

Konkurs skierowany jest do  Placówek Przedszkolnych, które wykonają i dostarczą do siedziby RCEE marzannę z odpadów.  W konkursie mogą brać udział Przedszkola znajdujące się na terenie gmin należących do Spółki (Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto i Gmina Połaniec, Miasto i Gmina Staszów, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Gmina Nowy Korczyn, Gmina Oleśnica, Gmina Opatowiec, Gmina Pacanów, Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec–Zdrój, Gmina Szydłów, Gmina Tuczępy, Gmina Wiślica). więcej

/źródło:www.zgokrzedow.pl/

Do pobrania

Regulamin konkursu

Skip to content