Uroczystą Mszą Świętą  Koncelebrowana przez ks. Janusza Mularza dziekana dekanatu kazimierskiego, ks. Marka Zawłockiego proboszcza parafii Bejsce pod przewodnictwem ks. Mariana Fatygi dziekana dekanatu skalbmierskiego  rozpoczęły się obchody 1050 Chrztu Polski w Bejscach.

O oprawę muzyczną Mszy Świętej zadbał Chór Parafialny ze Skalbmierza i Orkiestra Dęta z Bejsc.

Po Mszy Świętej gospodarz gminy Wójt Józef Zuwała w asyście Orkiestry Dętej złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 1000 – lecie Państwa Polskiego.Dalsza część uroczystości odbyła się na Muszli koncertowej.Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach , wspierani przez zespół wokalno- muzyczny  „ Tu i teraz” przedstawili , krótką lekcję historii Państwa Polskiego.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości rozstrzygnięty został konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świetokrzyskiego

Relacja w Echu-Dnia

Skip to content