W dniu 3 lipca 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowicach obchodziła Jubileusz 90-lecia założenia jednostki połączony z przekazaniem OSP Sędziszowice średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego „STAYER”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrowali – kapelan służb mundurowych Powiatu Kazimierskiego ks. Marian Fatyga oraz Proboszcz Parafii w Rachwałowicach ks. Paweł Kurek.

Udział w uroczystości wzięli m.in.:

 • Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach,

 • Ferdinand Hoffer – z-ca wójta z austriackiego miasta Theresienfeld,

 • Komendant Raphael Koller z OSP Theresienfeld,

 • Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego,

 • Krystyna Wicher –  Radna Rady Powiatu Kazimierskiego,

 • Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,

 • kpt. Krzysztof Wojtasik – z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,

 • Adam Stoksik – dyrektor Biura Europosła Czesława Siekierskiego,

 • Radni Gminy Bejsce,

 • poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,

 • orkiestra dęta z Bejsc,

 • mieszkańcy Sędziszowic oraz okolicznych miejscowości.

Uroczystość prowadziła inspektor Urzędu Gminy Bejsce – Joanna Michalska oraz Komendant Gminny OSP w Bejscach  – st. kpt. Krzysztof Jach.

Po Mszy Świętej Komendant Gminny OSP w Bejscach – st. kpt. Krzysztof Jach oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Bejscach Józef Zuwała  dokonali przeglądu pododdziałów.

Józef Zuwała serdecznie przywitał przybyłych gości, wszystkich druhów i mieszkańców gminy. W trakcie uroczystości naczelnik OSP Sędziszowice dh Adrian Wieczorek przedstawił wszystkim zebranym historię jednostki.

Po poświęceniu samochodu pożarniczego Komendant Raphael Koller przekazał na ręce dh Adriana Wieczorka „Akt przekazania samochodu”. Rodzicami chrzestnymi pojazdu zostali Anna Kowalczyk oraz Ferdinand Hoffer. Kierowca OSP Sędziszowice druh Stanisław Muter, przy dużym aplauzie publiczności, dokonał próby technicznej pojazdu polegającej na uruchomieniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych samochodu.

Zasłużeni druhowie  jednostek ochotniczych straży pożarnych z OSP Sędziszowice uhonorowani zostali medalami i zaszczytnymi odznaczeniami.

Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP w Warszawie Uchwałą nr 202/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku odznaczyło „ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP” druha Stanisława Staniszewskiego – Prezesa OSP Sędziszowice.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach uchwałą nr 5/0/2016 z dnia 24 maja 2016 roku odznaczyło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASLUGI DLA POŻARNICTWA” druhów:

 • Raphael Koller

 • Ferdinand Hoffer

 • Stefan Dębski

 • Krzysztof Jach

 • Robert Noga

 • Marcin Józefczyk

 • Sylwester Mentel

 • Tomasz Staniszewski

 • Marek  Jakubas

 • Grzegorz Staniszewski

 • Tomasz Lipiński

 • Paweł Pazur

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” druhów:

 • Krzysztof Józefczyk

 • Janusz  Pietras

 • Stanisław Niedźwiedź

 • Michał  Józefczyk

 • Stanisław  Kwaśniewski

 • Marek Tańculski

  „BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” druhów:

 • Adrian  Wieczorek

 • Zbigniew Pietras

 • Kamil Niemiec

 • Bartosz Jesionka

 • Krystian Misiaszek

 • Dominik  Jaworski

 • Artur Gzyl

 • Arkadiusz Jesionka

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej przyznało „ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY” dla następujących druhów:

 • Szymon Jesionka

 • Sebastian Placek

 • Michał Wieczorek

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach przyznało „ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT” dla następujących druhów:

 •  Władysław Trzaska

 • Stanisław Staniszewski

 • Stefan Dębski

 • Adam Szyja

 • Ryszard Pazur

 • Wacław Noga

 • Krzysztof Józefczyk

 • Stanisław Muter

 • Zbigniew Pomykała

 • Roman Włodarczyk

 • Stanisław Niedźwiedź

 • Janusz Pietras

 • Cezary Noga

 • Janusz Niemiec

 • Krzysztof Jach

 • Arkadiusz Jesionka

 • Marek Jakubas

 • Tomasz Staniszewski

 • Sylwester Mentel

 • Paweł Pazur

 • Robert Noga

 • Michał Józefczyk

 • Damian Pazur

 • Marcin Józefczyk

 • Stanisław Kwaśniewski

 • Adrian Wieczorek

 • Krystian Misiaszek

 • Michał Wieczorek

 • Kamil Niemiec

 • Bartosz Jesionka

 • Dominik Jaworski

W dalszej części uroczystości komendant Raphael Koller oraz Ferdinand Hoffer na ręce Wójta Gminy Bejsce Józefa Zuwały oraz Prezesa OSP Sędziszowice dh Stanisława Staniszewskiego przekazali drobne upominki, grawery i książki, wyrażając chęć dalszej obopólnej współpracy. Wójt Gminy Bejsce przedstawicielom z Austrii przekazał słodkie upominki i materiały promujące Gminę Bejsce. Po obopólnych zapewnieniach  o kontynuowaniu dalszej współpracy i przyjaźni głos zabrali także pozostali zaproszeni goście.

Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości Prezes OSP Sędziszowice  uroczyście zakończył obchody, dziękując wszystkim za przybycie. Szczególnie ciepłe słowa skierował w stronę Pani Ani Kowalczyk, której wielkie zaangażowanie i chęć pomocy zaowocowała przekazaniem dla OSP Sędziszowice samochodu z Theresienfeld.

Uroczystość zakończyła się defiladą strażackich pododdziałów podczas której meldunek o zakończeniu uroczystości złożył st. kpt. Krzysztof Jach.

Relacja z pobytu delegacji OSP Sędziszowice w Theresienfeld

Skip to content