W dniu 17 lipca 2016r.  uroczystym poświęceniem zmodernizowanej remizo -świetlicy w Czyżowicach rozpoczęły się obchody 60- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach. Poświęcenia dokonał ks. Marek Zawłocki proboszcz parafii Bejsce w obecności Wójta Gminy Bejsce, Rady Gminy, pododdziałów i zaproszonych gości. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bejsc  pododdziały pod dowództwem st. kpt Krzysztofa Jacha przemaszerowały na plac przy Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach.

Po uroczystej polowej Mszy Świętej,odbyła się część oficjalna.

Wójt Gminy Bejsce uroczyście powitał przybyłych gości :

 • Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jana Nowaka

 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej mł. Bryg Kazimierza Zabłotnego,

 • Adama Stoksika Dyrektora Biura Poselskiego Czesława Siekierskiego,

 • Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce Jarosława Paradę

 • Radnych Gminy Bejsce

 • poczty sztandarowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,

 • mieszkańców Czyżowic i okolicy.

W trakcie uroczystości Prezes OSP Czyżowice dh Tomasz Janus zapoznał zebranych z 60-letnią historią jednostki.

Na ręce Prezesa Tomasza Janusa Wójt Gminy Bejsce uroczyście przekazał „ Akt przekazania” remizo – świetlicy.

Zasłużeni druhowie z OSP Czyżowice zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami :

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach uchwałą   nr 5/0/2016 z dnia 24 maja 2016 r. z dnia odznaczyło:

 ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA druhów: 

 1. Leszek Marczewski

 2. Ryszard Kawka

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA druha:

 1. Mariusz Grzesik

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA druhów:

 1. Piotr Witkowski

 2. Kacper Pszczoła

 3. Piotr Wolski

 4. Andrzej Janus

 5. Piotr Makuch

 6. Daniel Kozioł

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bejscach przyznało „ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY” dla następujących druhów:

 1. Witold Witkowski

 2. Paweł Makuch

 3. Mateusz Pobiega

 4. Mateusz Czajka

 5. Krystian Rzepa

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach uchwałą nr 4/2016 z dnia 24.04.2016 r.  przyznało „ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT” dla:

 • Stanisław Pszczoła

 • Lucjan Jach

 • Marek Grzesik

 • Zdzisław Kaczmarczyk

 • Leszek Marczewski

 • Mirosław Nowak

 • Stanisław Grudzień

 • Andrzej Makuch

 • Marian Klacza

 • Stanisław Książkiewicz

 • Andrzej Nowak

 • Stanisław Skotarczyk

 • Stanisław Dragan

 • Witold Witkowski

 • Mariusz Grudzień

 • Tomasz Janus

 • Maciej Nowak

 • Beniamin Dragan

 • Andrzej Janus

 • Piotr Makuch

 • Piotr Wolski

 • Kacper Pszczoła

 • Daniel Kozioł

 • Piotr Witkowski

Zarząd OSP Czyżowice  statuetkami Świętego Floriana za wieloletnią służbę uhonorował:

– dh Edwarda Rzepę

– dh Władysława Skowrona

Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości Prezes OSP Czyżowice  uroczyście zakończył obchody, dziękując wszystkim za przybycie. Szczególne podziękowania złożył panu Jarosławowi Dąbrowskiemu, który ufundował tort z okazji 60- lecia OSP.

Uroczystość zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandaru OSP Czyżowice po którym meldunek o zakończeniu uroczystości złożył st. kpt. Krzysztof Jach.

Skip to content