3 maja 2016r. Uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. św. Mikołaja w Bejscach rozpoczęły się obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączona z obchodami święta Patrona Straży Pożarnej św. Floriana. We Mszy Świętej wzięli udział Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała wraz z pracownikami Gminy ,nauczyciele, Kombatanci, Poczty Sztandarowe  OSP Bejsce, OSP  Morawianki, OSP Czyżowice, OSP Piotrkowice, OSP Królewice pod komendą Komendanta Gminnego Krzysztofa Jach.

Poczty Sztandarowe SSP Dobiesławice, SSP Bejsce, Poczet Sztandarowy PSL, Sztandar  OZŻBCh w Bejscach  nieśli uczniowie i Publicznego Gminazjum w Czyżowicach .

Ksiądz proboszcz Marek Zawłocki w homilii wielokrotnie podkreślał jak ważna w życiu każdego Polaka jest Ojczyzna, jak ważny jest język, pamięć o przodkach i tradycja. Zachęcał by dorośli dawali swoim życiem przykład dzieciom i młodzieży, by nie zanikły wartości, o które walczyli nasi przodkowie.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Bejsc pod batutą kapelmistrza Radosława Kornasia.

Po Mszy Świętej , nastąpił przemarsz na plac SSP Bejsce, gdzie odbyła się uroczysta odprawa jednostek OSP z terenu naszej Gminy.

Wójt Gminy Bejsce jako Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach podziękował druhom strażakom za gotowość do niesienia pomocy, liczny  i zaangażowany udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych  i życzył szczęśliwych powrotów z wszystkich kolejnych akcji, następnie odczytał również list Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego OSP RP.

Pan Wójt zaprosił zebranych na halę sportową gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, przygotowana przez uczniów i grono pedagogiczne SSP w Dobiesławicach,  podziękował dzieciom i gronu pedagogicznemu za zaangażowanie w  obchody Święta 3 Maja. Następnie podziękował zebranym za liczny udział w uroczystościach, zaznaczył jak ważne jest kultywowanie i pielęgnowanie tradycji narodowych, przekazywanie ich kolejnym pokoleniom.

Uczniowie SSP Dobiesławice  przygotowali widowisko artystyczne , przeplatane pieśniami patriotycznymi. Szczególnie wzruszającym momentem był pokaz poloneza wykonaniu najmłodszych uczniów . Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Skip to content