5 maja 2018 roku w Bejscach obchodzono uroczyście święto strażaków-ochotników z terenu Gminy Bejsce. Uczestniczyli w nich strażacy z OSP Sędziszowice, OSP Bejsce, OSP Czyżowice, OSP Królewice, OSP Piotrkowice i OSP Morawianki, orkiestra dęta z Bejsc pod batutą Pana Radosława Kornasia, pracownicy Urzędu Gminy w Bejscach oraz zaproszeni goście:
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej i jednocześnie Starosta Kazimierski Jan Nowak,
– z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek,
– Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach i jednocześnie Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała

Na początku wszyscy zebrani uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków z terenu gminy. Mszę koncelebrowali: ks. proboszcz Marek Zawłocki oraz na zaproszenie strażaków ks. Marian Fatyga kapelan strażaków powiatu kazimierskiego.  Po mszy uformowana została kolumna marszowa z orkiestrą, dowódcą uroczystości, pocztami sztandarowymi jednostek OSP, kompanią honorową oraz zaproszonymi gośćmi. W takt muzyki marszowej granej przez orkiestrę, wszyscy przemaszerowali na miejsce uroczystości.

„Pododdział Baczność! Na prawo patrz!” … tą komendą oraz złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów z terenu Gminy Bejsce do uroczystych obchodów Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła się część zasadnicza uroczystości. Meldunek złożył dowódca uroczystości st. kpt. Krzysztof Jach. Meldunek odebrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży RP w Kazimierzy Wielkiej druh Jan Nowak.

Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym wg którego przebiegała uroczystość, poczet flagowy w takt Hymnu Państwowego wciągnął biało-czerwoną flagę na maszt.W trakcie gminnych obchodów Dnia Strażaka nastąpiło złożenie wiązanki kwiatów przed figurą Świętego Floriana – patrona wszystkich strażaków. Zaproszeni goście podczas swoich przemówień podziękowali strażakom za ich trud wkładany w ratowanie ludzkiego życia, zdrowia i mienia oraz złożyli im życzenia wszelkiej pomyślności. Z-ca Komendanta PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek wspomniał także o tych strażakach, którzy zmarli w ostatnim czasie i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

Ostatnim elementem Gminnego Dnia Strażaka było złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości przez dowódcę uroczystości st. kpt. Krzysztofa Jacha Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej druhowi Janowi Nowakowi.

Skip to content