Na podstawie art. 191c § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 i poz. 1000) podaje się do publicznej wiadomości informację o powołaniu P. Małgorzaty Nowak-Kani na stanowisko urzędnika wyborczego w Gminie Bejsce. 

Skip to content