Wybory

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, […]

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 31 1 Konrad Szczepan BERKOWICZ – 20 2 Dawid Marian LEWICKI – 2 3 Michał Jan WAWER – 2 4 Andrzej SKUPIEŃ -1 5 Barbara Janina ŁACH – 2 6 Marek CIESIELCZYK – 1 7 Edyta Barbara MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA – 1 8 Maria Barbara LECHOWICZ – […]

Informujemy, że zarządzeniem nr Nr3/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 9 stycznia 2019 roku został wyznaczony termin wyborów  Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej w sołectwie Bejsce, które odbędą się w następujących terminach: I termin zebrania 17 stycznia 2019r. o godz. 15:30 II termin zebrania 17 stycznia 2019r. o godz. 16:00      

Na podstawie art. 191c § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 i poz. 1000) podaje się do publicznej wiadomości informację o powołaniu P. Małgorzaty Nowak-Kani na stanowisko urzędnika wyborczego w Gminie Bejsce. 

Poniżej prezentujemy protokoły z wynikami wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Bejsce. Wizualizacja wyników wyborów PKW Zbiorcze zestawienie wyników z głosowania (Sejm i Senat) Protokół – Obwód Nr 1 SSP Bejsce Protokół – Obwód Nr 2 SSP Dobiesławice Protokół – Obwód Nr 3 DPS Bejsce    

  • 1
  • 2
Skip to content