Informujemy, że zarządzeniem nr Nr3/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 9 stycznia 2019 roku został wyznaczony termin wyborów  Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej w sołectwie Bejsce, które odbędą się w następujących terminach:

I termin zebrania 17 stycznia 2019r. o godz. 15:30

II termin zebrania 17 stycznia 2019r. o godz. 16:00

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bejsce z dn. 9 stycznia 2019r.

 

 

 

Skip to content