I N F O R M A C J Aszczegóły programu

Ś W I A D C Z E N I E   W Y C H O W A W C Z E „ 500 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze „ 500 plus ” będzie można składać w następujących punktach:

– osoby mieszkające w Brończycach, Dobiesławicach, Kaczkowicach, Prokocicach, SędziszowicachStojanowicach będą mogły złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus” w Szkole Podstawowej w Dobiesławicach w dniach  1 i  4  kwiecień 2016 r. w godzinach od 8:oo do 14:oo.

Osoby, które nie złożą wniosków w wyżej wymienionym terminie w Szkole Podstawowej w Dobiesławicach będą mogły składać wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.

– osoby mieszkające w Bejscach, Czyżowicach, Grodowicach, Kijanach, Królewicach, Morawiankach, Morawianach, Piotrkowicach, Uściszowicach i Zbeltowicach będą mogły składać wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach (pomieszczenie obok Poczty na parterze budynku Urzędu Gminy) od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 7:oo  do 15:oo.

 szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+I N F O R M A C J A

dotycząca otwarcia rachunku bankowego  –  Świadczenie wychowawcze ” 500 plus”

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach zwraca się z prośbą do osób, które nie posiadają rachunku bankowego a będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze „ 500 plus”  o otwarcie rachunku bankowego.

 

Skip to content