GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do objęcia pomocą w ramach programu operacyjnego „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027″, Podprogram 2023 Pomocą żywnościową w Programie termin składania wniosków zostaje wydłużony do 22 marca 2024r. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Klimatu wzoru wniosku o dodatek osłonowy, od dnia 22 stycznia 2024 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach  (I piętro, pok. 11, 12, 13) przyjmowane od osób uprawnionych są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Druk wniosku można pobrać w siedzibie […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 10 stycznia 2022 roku będą przyjmowane wnioski o tzw. dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przysługuje: – osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza […]

                                  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020          JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM                                           […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że przyjmowane są wnioski  o objęcie dzieci bezpłatnym dożywieniem w szkołach  w ramach programu wieloletniego: „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku. Nadmienia się, że kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnego dożywiania nie może przekroczyć 792,00 zł na osobę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach poszukuje wolontariuszy, gotowych świadczyć pomoc osobom 70+ w ramach programu „Wspieraj seniora” i włączyć się w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Gminy Bejsce. Każdy, kto chciałby zaangażować się w działania skierowane do seniorów zamieszkujących teren Gminy Bejsce w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, np. zrobić podstawowe zakupy (spożywcze […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 07.09.2020 roku do 16.10.2020 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego: „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.402,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.056,00 zł […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Bejscach ds. uzależnień i współuzależnień pełniony jest dyżur przez terapeutę uzależnień w czwartki w godz. od 8:00 do 11:00 pod numerem telefonu 502-355-485.

W związku ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia zachorowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem – osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, osoby pozostające w kwarantannie domowej, potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej codziennie w godzinach od 7:oo do 19:oo  pod numerami telefonów Pracownicy GOPS w Bejscach udzielą informacji odnośnie możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w zależności od potrzeb.

Skip to content