Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do objęcia pomocą w ramach programu operacyjnego „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027″, Podprogram 2023 Pomocą żywnościową w Programie termin składania wniosków zostaje wydłużony do 22 marca 2024r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Dochód liczony jest z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do dochodu należy podać wszystkie dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku np.:

– wynagrodzenie za pracę netto ( zaświadczenie)

– dochód z gospodarstwa rolnego (nakaz płatniczy)

– świadczenia rodzinne ( zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne)

– alimenty bądź fundusz alimentacyjny

– emerytury, renty ( odcinek bądź decyzja o przyznaniu świadczenia)

– zasiłki chorobowe z KRUS ( zaświadczenie )

 

Skip to content