27 maja 2015r. w Bejscach odbył się jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego. Inicjatorem i organizatorem uroczystości upamiętniających srebrna rocznicę wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych był Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele p.w. św. Mikołaja w Bejscach w intencji wszystkich pracowników samorządowych, radnych, sołtysów z terenu Gminy Bejsce, a także tych, którzy odeszli – z prośbą o zdrowie i łaskę Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata w służbie dla regionu.

Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Bejsce z udziałem Wójta Gminy Bejsce Józefa Zuwały, Wicestarosty Powiatu Kazimierskiego Michała Buckiego, Radnej Powiatu Pani Krystyny Wicher, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Kazimierza Zabłotnego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji Jacka Piwowarskiego, obecnych i byłych radnych i sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy Bejce.

Głównym punktem uroczystej sesji było wręczenie statuetek i medali upamiętniających 25-lecie samorządu terytorialnego. Statuetkami uhonorowani zostali Wójt Gminy, obecny Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Jarosław Parada, jak również Przewodniczący Rady Gminy poprzednich kadencji, a byli to Stanisław Marzec, Krystyna Wicher, Jarosław Zając, Stanisław Modła, Stanisław Górak, Stefan Kasperek i Mieczysław Czajka. Wszystkim zaproszonym na sesję zostały wręczone okolicznościowe medale.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Bejsce zaznaczył, że historia nie jest pisana hasłami,     a żywym działaniem, a każdy z obecnych na sesji ma swój udział w jej tworzeniu. Należy pamiętać o tym, co zostało zrobione i o tych, którzy tego dokonali. Historia Gminy Bejsce zapisana została na łamach publikacji: „Bejsce 1000 lat historii”, „Dzieje samorządu i administracji w Gminie Bejsce 1809 – 2010” , „Bejsce wczoraj i dziś” .

Wójt Gminy odniósł się również do przyszłości Gminy Bejsce zapewniając, że działania będą zmierzać w tym kierunku, aby stworzyć dobry klimat dla przedsiębiorców. Poinformował, że zostały złożone fiszki (wnioski) o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPOWŚ na lata 2014 – 2020 na wzrost atrakcyjności gospodarczej Gminy Bejsce poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz na II etap kompleksowej rewitalizacji miejscowości Bejsce. Wzrost atrakcyjności gospodarczej dla inwestorów będzie polegał na uzbrojeniu terenów wokół bazy byłego SKR w Bejscach, terenu po byłym wysypisku śmieci, działki w Stojanowicach przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz budynku po byłej szkole w Piotrkowicach. Wójt Gminy nadmienił również, że planowane jest pozyskanie funduszy na kolektory słoneczne i fotowoltaiczne, jak również złożenie wniosku do PROW na dofinansowanie na drogi dojazdowe do posesji.

Na zakończenie uroczystości, Pani Elżbieta Frejowska – doświadczony samorządowiec i radca prawny wygłosiła wykład podsumowujący historię samorządu terytorialnego w Polsce.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek.

/opracowanie:Agnieszka Bochenek/

 

Skip to content