Ankiety

BADANIE ANKIETOWE dotyczące opinii mieszkańców na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju miejscowości Bejsce W ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” realizujemy zadanie wynikające z projektu grantowego z zakresu Smart Village, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Skip to content