edukacja

Na początek należy pochwalić świetny wynik uczniów z gminy Czarnocin, którzy napisali egzamin średnio na 62 procent stając się liderem w naszym powiecie i wyprzedzając o jedno oczko najlepszą w roku ubiegłym gminę Bejsce. Uczniowie z gminy Czarnocin napisali test z języka polskiego na 67 procent, z matematyki osiągnęli 63 procent, a z języka angielskiego […]

Gmina Bejsce po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, […]

Skip to content