NSP2021

Spisz siebie i bliskich na spis.gov.pl W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację:  https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2FobligationsPrzypominamy, że internetowo można się spisać również w Urzędzie Gminy na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku komputerowym przy zachowaniu reżimu sanitarnego.Dokonanie samospisu oznacza również możliwość udziału w loterii spisowej Serdecznie zapraszamy, Gminne […]

Szanowni mieszkańcy Gminy BEJSCE Od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl. Dlatego proszę, aby osoby młode pomogły w spisaniu się swoim rodzicom, dziadkom oraz innym członkom rodziny, jeżeli będą one miały trudności […]

Spis już się rozpoczął! Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności – realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu […]

Liczymy się dla Polski! Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, czy rynek pracy. Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia dane, które pozwalają zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. Najważniejszym badaniem statystycznym jest rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i […]