Wybory Prezydenta 2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w trybie ograniczonej możliwości przyjmowania interesantów  w Urzędzie Gminy Bejsce. Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji […]

Skip to content