Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” otrzymała możliwość ubiegania się o kolejne dodatkowe środki finansowe  na realizację LSR. Budżet LGD na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  zostanie zwiększony o kwotę 383 tys. euro. Jest to nagroda  za dotychczasową skuteczną realizację strategii.  Dotychczas na teren obszaru działania naszego LGD wpłynęło 1 367 500,00 euro, które zostały przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne oraz na wsparcie przedsiębiorczości.   
W wyniku ogłaszanych konkursów z zakresu wspierania przedsiębiorczości zostało utworzonych ok. 40 miejsc pracy, powstało prawie 26 nowych firm a 10  już istniejących rozwinęło prowadzoną przez siebie działalność.

Skip to content