Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października 2015r. nastąpi zmiana czasu na “zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00). W związku z powyższym Komisja przypomina obwodowym komisjom wyborczym oraz wyborcom o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.

Skip to content