Urząd Gminy w Bejscach informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Placówka Terenowa w Kazimierzy Wielkiej w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy organizuje XV Edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy Patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej lub KRUS  OR  w Kielcach. Gospodarstwo można także zgłosić w Urzędzie Gminy w Bejscach w terminie do 28 marca 2017 r. pokój nr 8 .
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Druk deklaracji oraz regulamin konkursu i kryteria oceny można pobrać ze strony internetowej poniżej.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UG Bejsce – pok. nr 8 bądź pod nr telefonu (41) 35-11-010 wew. 30. 

Załączniki:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
2. Regulamin konkursu

Skip to content