Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konkurs na spot lub materiał filmowy zachęcający do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego i informujący o korzyściach płynących ze szczepienia przeciwko COVID-19.

Wymogi konkursowe

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowanie go oraz przesłanie do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

Kategorie konkursowe

Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji). Jego uczestnikami mogę być osoby fizyczne (dzieci za zgodą opiekuna prawnego / rodzica) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Nagrody w konkursie

Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one przyznawane w dwóch etapach konkursu w ramach nagród tygodniowych oraz głównych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od 20 września 2021 roku do wyczerpania środków finansowych na „nagrody tygodnia”, jednak nie dłużej niż do 26 listopada 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu na spot lub materiał filmowy zachęcający do szczepień przeciw COVID-19

Skip to content