Gmina Bejsce jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w wysokości 2 300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone dla bibliotek:

•    Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach – 1 000,00 zł
•    Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach – 1 300,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 2 875 zł, z czego wkład własny Gminy Bejsce to 575,00 zł. Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Książki do bibliotek szkolnych zostaną zakupione do 31 grudnia 2015r. Podstawowym celem programu jest trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, rozbudzanie ciekawości młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością oraz inspirowanie do twórczego działania.

Skip to content