Oświata

Gmina Bejsce jako organ prowadzący szkoły otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 „Bezpieczna+”. Środki zostały przeznaczone dla Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach. Celem działania programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności psychospołecznych w szczególności dążenie do osiągnięcia oczekiwanej skuteczności i umiejętności stosownego zachowania się w sytuacjach tego wymagających jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, […]

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją nieregularnika braci uczniowskiej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach, który ukazuje się od stycznia 2010 roku. Poniżej prezentujemy najnowszy numer. Archiwalne numery dostępne na stronie szkoły pod adresem www.sspdobieslawice.szkolnastrona.pl. Wesoła Szkoła  Nr 13 (pdf)

“Innej takiej ziemi w świecie nie ma” pod takim hasłem w dniu 16 października 2015r. w Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach uczciło 25 lecie Samorządności. Do szkoły przybyli zaproszeni goście: Jarosław Parada Przewodniczący Rady Gminy Bejsce, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce,  Przewodniczących Rady Gminy Bejsce poprzednich kadencji: Mieczysław Czajka, Stanisław Górak, Stanisław Modła, Radni Gminy obecnej kadencji, […]

Gmina Bejsce jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w wysokości 2 300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone dla […]

Nabór potrwa od 21 września do 9 października przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kluczowym założeniem Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” jest pogodzenie pracy zawodowej z opieka nad dziećmi i skierowane do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą […]

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA” Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków w szkołach – do 8 września 2015 r. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, […]

Skip to content