Innej takiej ziemi w świecie nie ma” pod takim hasłem w dniu 16 października 2015r. w Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach uczciło 25 lecie Samorządności. Do szkoły przybyli zaproszeni goście:

  • Jarosław Parada Przewodniczący Rady Gminy Bejsce,

  • Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce,

 Przewodniczących Rady Gminy Bejsce poprzednich kadencji:

  • Mieczysław Czajka,

  • Stanisław Górak,

  • Stanisław Modła,

Radni Gminy obecnej kadencji,

Goście specjalni zaproszeni przez Wójta Gminy:

  • Bogdan Bilski,

  • Zbigniew Baran,

  • sierżant Monika Cichy,

Po powitaniu gości przez Piotra Obrempalskiego Dyrektora Gimnazjum  pani sierżant poruszyła z młodzieżą temat uzależnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na głośny ostatnio problem dopalaczy.

W dalszej kolejności głos zabrał Wójt gminy Bejsce, który  w interesujący sposób przybliżył młodzieży historię samorządności w Polsce. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na początki samorządności w gminie Bejsce. Dzielił się z gimnazjalistami najciekawszymi wspomnieniami ze swojej długoletniej kariery samorządowca. Głos zabrał również Bogdan Bilski oraz radca prawny gminy Pan Zbigniew Baran. W dalszej kolejności głos zabrali byli przewodniczący Rady Gminy Bejsce. W swoich krótkich wystąpieniach wspominali swoją pracę w samorządzie gminy, opowiadali ciekawe historie z nią związane.

Wójt podziękował gościom za ich interesujące wystąpienia. Następnie przypomniał zebranym, że od dwóch lat na terenie gminy działa Młodzieżowa Rada Gminy. Funkcję przewodniczącej pełni uczennica gimnazjum  Natalia Maj. Podziękował jej za aktywną pracę wręczając medal „25 lat samorządności”. Pozostali członkowie młodzieżowej rady również otrzymali upominki.

Na koniec uroczystości gimnazjaliści zaprezentowali się w krótkim montażu słowno-muzycznym. Wierszem, piosenką oraz kwiatami podziękowali samorządowcom  za ich długoletnią pracę.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców Gimnazjum w Czyżowicach.

Skip to content