Gmina Bejsce jako organ prowadzący szkoły otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 „Bezpieczna+”. Środki zostały przeznaczone dla Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Celem działania programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności psychospołecznych w szczególności dążenie do osiągnięcia oczekiwanej skuteczności i umiejętności stosownego zachowania się w sytuacjach tego wymagających jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia oraz  promowanie aktywności uczniów poprzez doskonalenie bezpiecznej techniki jazdy na rowerze i udział w konkursach BRD mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Planowanymi rezultatami wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt dydaktyczny do przeprowadzenia  zamierzonych działań takich jak:

– nauka prawidłowej resuscytacji  krążeniowo-oddechowej.

– nauka obsługi defibrylatora AED.

– doskonalenie i nauka bezpiecznej jazdy  na rowerze.

– nauka bezpiecznego zachowania w ruchu  drogowym.

– zakup rowera jako pomocy naukowej, nauka budowy i obsługi technicznej.

– zakup fantoma i defibrylatora AED.

W grudniu 2015 roku został zakupiony niezbędny sprzęt oraz zostało przeprowadzone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów publicznego Gimnazjum w Czyżowicach przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Koordynatorami projektu byli Józef Kuliś, Artur  Świderski i Winicjusz Włosowicz.

Skip to content