Nabór potrwa od 21 września do 9 października przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kluczowym założeniem Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” jest pogodzenie pracy zawodowej z opieka nad dziećmi i skierowane do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: gminy (gminne jednostki budżetowe), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

W ramach działania środki będą przeznaczone m. in. na:

– tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami),

– tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb     dzieci z niepełnosprawnościami),

– wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie,

– pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Środki finansowe z poddziałania 8.1.1 to również szansa na rozwój istniejących publicznych i niepublicznych żłobków. Mogą one zwiekrzyć liczbe miejsc w swoich placówkach lub dostosować je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W przypadku dodatkowych informacji i pytań dotyczących konkursu zachecamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacji o Funduszch Europejskich oraz stronie internetowej www.2014-2020.rpo-wietokrzyskie.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dofinansowanie – informacja

 

Skip to content