Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia”

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2020 o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie: od 03 grudnia do 17 grudnia 2020r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania “Perły Ponidzia”, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek – piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2020 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych – otwórz

Regulamin naboru wniosków nr 1/2020 – przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych – otwórz

Skip to content